پرواز تو....

تقديم به پرنده ای که ديروز پر گشود...

فقط بخاطر تو تو كه مرا اين جاها آوردي و تنها

پيش از آنكه ترا ببينم پيش از آن كه در تاريكي هاي وجود تو كم شوم مردي بودم ٬

مردي بودم تنها و سر كش و آزاده عقابي بودم كه قلعه كوه غرور آشيانم ٬

تو ٬ تو كه نفرين شده آسمان بودي٬ تو كه ساحر رنگين سخن بودي ٬

روزي سر راهم قرار گرفتي و با افسون فريب و دام جادويي كلمات٬

اسيرم كردي و در فقس طلاي عشق ببند اسارتم افگندي ...... .

نقل قول از
( وقتيكه پرستوها كوج ميكنند )

/ 1 نظر / 10 بازدید
nilo

سلام موفق باشی ادامه بده