درياب دمی که با طرب ميگذرد....

مارا زخرابات خراب آوردند       درميکده بردند وشراب آوردند

گفتيم شراب را کبابی بايد       دلها همه بردند و کباب آوردند...

----------------------------

امروز نتايج کنکور رو دادند اينطرفی ها و اون طرفيا معلوم شدند

بذار اينا هم بيان ببينن خبری نيست...

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
golaabeton

اخ جون اول شدم . خوب بگذار اينها هم بيان توی اين ميدان چون بيرون از اين گود هم خبر خاصی نيست باز دلشون خوشه که امدن تو . هر کی قبول شده مبارکه

yas

سلام.......بشوی اوراق گر همدرس مايی***که درس عشق در دفتر نباشد***وبلاگه با حالی دارين...به ماهم سر بزنيد...يا علی