در هيچکس همت و دين وثبات نيست....

در هيچکس همت و دين وثبات نيست......

جان کندن است زندگی ما حيات نيست......

نه فريادي ,نه نغمه اي ,نه سرودي ,قثط سكوت مي كنم ومي دانم كه حرغهايم را از چشمهايم مي خواني.نه دفتري ,نه قلمي ,نه كلمه اي , فقط دستهاي تهي ام را پيش رويت مي گيرم ومي دانم كه كتابهاي نا نوشته ام را از سپيد دستهايم مي خواني
همه حرفها شعرها ونثر هايم براي آنهايي كه هيچ گاه به درون كلمات سفر نكردند, دلتنگي يه ابر پاره پاره را نديدند وحشرت سيبهاي سرخ را در هنگام فرو افتادن از شاخه نشنيدند ولحظه لحطه ي شكوتم ونثر هايي كه هر گز نوشت وتصوير هايي كه تا ابد نخواهم آفريد ,براي تو.
باز وبسته شدن پلكهايم, فرو رفتن و بر آمدن نفسهايم, رفت وآمد اين جسم خاكي ام.براي آنهايي مه جز خيابانها وپياده روها گذر گاهي نمي شناسند و شكفتن روحم در باران, زبانه كشيده آتشكده احساسم در شبهاي تنهايي وكبوتران مهرباني كه در آسمان قلنم پرواز مي كنند
براي يافتن تو,براي ديدن تو نيازي به جستجو نيست. من در چوبها ,سنگها ,آبها,آتشها ,گلها وخارها تو را مي بينم. من در بال گنجشكها,خطوط سادهي برگها,تپش موجها وسر كشي شعله ها تو را حس مي كنم ومن از لخطه اي كه چشم به دنياي عشق گشودمدنبال خودم ميگردم .دنبال دنبال فزشته ها وارواح زلالي كه در ازل مي شناختم وملكوت پر ابهتي كه زير پايم جريان داشت.
همه شادي ها ي كودكانه وزميني وخنده هاي نرد و روشنم يراي آنهايي كه آسمان گرفته وابري را دوست ندارند وهمه اشكهايم كه به اندازه بزرگترين اقيا نوسهاست و اندوههاي بلورينم كه بوي غريت پيامبران را مي دهند ,فقط براي تو ....


/ 0 نظر / 12 بازدید