سلام امروز می خوام چند تا افسانه که خوندم بنويسم:

سه قطره خون و پشه خاكي(ويتنام)

در روزگار قديم زن و شوهري بودند كه يكديگر را بسيار دوست داشتند.زن وقتي جوان بود مرد.شوهرش او را براي خاكسپاري به ساحل رودخانه كا ئو بين برد و در آنجا بودا را ديد و براي زنده شدن زنش از او كمك خواست.بودا به او گفت :سه قطره از خونت را به او بخوران مرد اينكار را كرد و زن عمر دوباره يافت.بعدها بازرگاني دلباخته زن شد و او را فريفت و با خود برد.شوهر دوباره نزد بودا رفت.بودا به او گفت:سه قطره خونت را از او پس بگير.مرد نزد زنش رفت و زن انگشت خود را دريد و سه قطره خون را پس داد و به پشه خاكي تبديل شد.از آن پس پشه خاكي خون همه را مي مكد تا دوباره انسان شود ولي بخاطر جثه كوچكش نميتواند سه قطره خون را در بدنش جاي دهد.
 

ققنوس(پرنده آتش)

ققنوس يا فو ئينكس مظهر زندگي پس از مرگ است.پرنده اي كه خودرا با آتش نابود ميكند و سه روز بعد از خاكستر خويش بر مي خيزد.ققنوس نماد خورشيد نيز بوده است و به معني نجابت و بي همتائي محسوب ميشد.زيرا او چيزي را لگد مال نميكند آتش نميزند و تنها از شبنم تغذيه ميكند.در باغهاي بهشت با گل سرخ همراه است.در چين پرنده شعله ور (فونگ)نام دارد و نماد مادينه و محافظ همسر امپراطور است.ققنوس معرف كل كيهان است سرش مانند خروس(خورشيد)پشتش مانند پرستو(هلال ماه)و بالهايش باد و دمش درختان و پاهايش زمين هستند.تاجش بيان راستي و آوايش سراينده ترانه.در ژاپن و روم نيز از او تولد دوباره ياد شده.در مسيحيت با رستاخيز عيسي ميايد.در مصر نشانه بي مرگي رع(خداي خدايان)بود و بنهو نام داشت.در هند گردونه ويشنو(خداي نگهدارنده جهان)محسوب ميشد و بر درخت حيات مي نشست.

شير نماد ايزدان جنگ

شير معرف قدرت و دليري است. ارابه ايزدان مادر را شيران مي كشيدند.شير و تكشاخ مظهر رقابت و نرينه و مادينه اند. شير خورشيدي است كه گراز زمستان را از پا در مياورد.شير و اژدهائي كه يكديگر را مي بلعند اتحادند.شير سبز ايزد جوان غلات است و شير بالدار(شيردال)نگهبان گنجينه هاي خدايان.در اسلام شير محافظت در برابر شر است و در بودائيسم شجاعت.روميان شير را آتش و صيد كننده مرگ مي دانستند.سومريها مردوك(خداي خورشيد)را همراه دو شير ميدانستند.در عبري نشانه قدرت يهود است.مسيحيان تصور ميكردند شير با چشمان باز مي خوابد و نگهبان كليساست.مصريان شيري را كه در دوسوي بدن سر دارد طلوع و غروب مي پنداشتند.در هندوئيسم آگني(خداي آتش)نيمه انسان و نيمه شير تصور ميشد.در يونان هركول(پسر زئوس)با شير روئين تن جنگيد .آرتميس(خداي شكار و جنگ)حامي شير است.ارابه ژونون(خداي حامي زنان در رم)را دو شير ميكشيدند.
 
/ 1 نظر / 8 بازدید
shina

سلام دوست عزيز وبلاگ جالبی داری اميدوارم که موفق باشی نوشته هات هم جالبه موفق و پيروز باشی