عشق "بُتى" ،مى كُشدم....

ديگه قاط زديم ...!!!

 

ديروز شهادت حضرت فاطمه بود

من جديدا چند تا دوست گيتاريست پيدا کردم  از ۵شنبه تا ديروز با اونا بودم و ست می کرديم.

به مناسبت شهادت چند بار هم آهنگ ياس کبود رو زديم.من از اينکه منو به عنوان تک نواز انتخاب کردن خيلی حال کردم... امروز هم اسد اينا از سيرجون اومدن و الان هم رفتن...اين سه چهار روز تقريبا ۱۰ تا قوطی تن ماهی ۲ تا ذرت شيرين ۴ تا بريانک ۷ تا نوشابه و۱۰ با چیپس رو با فرزاد خورديم واقعا ور شکست شدم!!!!! شدم مثل قوطی کنسرو!!! کاشکی ميشد بريم خونه غذای مامان بخوريم...!!!!!!!!!! امروز نمره های ميان ترم رياضی را دادن من  دو ونيم شده بودم.....و خيلی چيزای خوب ديگر هم ديدم آه.... آه... اگر روزی نگاه تو مونس چشمان من باشد...... قلعه کوچک تنهاييم چهار ديوارش ز هم پاشد..

الهي از كشته ي تو خون نيايد و از سوخته ي تو دود
كشته ي تو بكشتن شاد است و سوخته ي تو بسوختن خشنود

دل درد تو را بجان مداوا نكند
در عشق تو جان ز غم محابا نكند
ما را و غمت به كس نگوئيم اگر
بوي جگر سوخته رسوا نكند.....

/ 1 نظر / 9 بازدید
flower

نمی دونم چی بگم؟؟؟؟؟؟...................................