خدايا به من زيستي عطا كن تادر لحظه مرگ بر بي ثمري لحظه اي كه براي زيستن گذشته است حسرت نخورم
/ 0 نظر / 12 بازدید