رهگذار عمر... 

 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


لوگو

 


گیتار و موسیقی
دهکده عشق
لینک 3
لینک 4


Gardoon Persian Templates

طراحی

 

 

۱۳۸٢/٥/۱۳

درياب دمی که با طرب ميگذرد....

 

مارا زخرابات خراب آوردند       درميکده بردند وشراب آوردند

گفتيم شراب را کبابی بايد       دلها همه بردند و کباب آوردند...

----------------------------

امروز نتايج کنکور رو دادند اينطرفی ها و اون طرفيا معلوم شدند

بذار اينا هم بيان ببينن خبری نيست...

 

m

پيام هاي ديگران ()


 


 
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]