رهگذار عمر... 

 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


لوگو

 


گیتار و موسیقی
دهکده عشق
لینک 3
لینک 4


Gardoon Persian Templates

طراحی

 

 

۱۳۸٢/۱۱/۱٢

پرواز تو....

 

تقديم به پرنده ای که ديروز پر گشود...

فقط بخاطر تو تو كه مرا اين جاها آوردي و تنها

پيش از آنكه ترا ببينم پيش از آن كه در تاريكي هاي وجود تو كم شوم مردي بودم ٬

مردي بودم تنها و سر كش و آزاده عقابي بودم كه قلعه كوه غرور آشيانم ٬

تو ٬ تو كه نفرين شده آسمان بودي٬ تو كه ساحر رنگين سخن بودي ٬

روزي سر راهم قرار گرفتي و با افسون فريب و دام جادويي كلمات٬

اسيرم كردي و در فقس طلاي عشق ببند اسارتم افگندي ...... .

نقل قول از
( وقتيكه پرستوها كوج ميكنند )

m

پيام هاي ديگران ()


 


 
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]